views
votes
2007 Suzuki TS 185 motorcycle photo

Suzuki TS185 beats BMW FGs650 in rough terrain, Ajusco Mountain nearby Mexico City