1986 Honda VF 700 (V45 Magna) motorcycle photo

IMG_1060.JPG