views
votes
2001 Honda VFR 800 motorcycle photo

Boyen Fortress, Giżycko, 26.07.2008