2001 Kawasaki Kazer 165 motorcycle photo

Mi maquina standard, reposando, tomando sol. =P