2009 Honda CB 250 Hornet motorcycle photo

My toy!!!