2000 Yamaha Virago 535 motorcycle photo

Rio de Janeiro Porto Seguro em Março 2010:Posto da Mata