views
votes
1984 Simson S 51 motorcycle photo

Kaczka i Agaszka :D