1972 Kawasaki GTO 100 motorcycle photo

کاواساکی 100 ایران -خوزستان-بهبهان