views
votes
2008 Suzuki B-KING motorcycle photo

chrome plated oil pan.