views
votes
1975 MZ TS 250 motorcycle photo

Po przemianie :D