1985 Honda VF 700F (Interceptor) motorcycle photo

BLACK FRAME.