254
views
0
votes
02/20/07
date added
   | Picture 807601 motorcycle photo

Seryjnie ten plastik ma wyz³obienie na za³ozenie kierunkow musia³em to uciaæ wszyslifowac mini szlifierka i teraz jest ³adna p³aska powiechnia

×