507
views
0
votes
06/15/07
date added
1984 SIMSON S 51 ELECTRONIC | Picture 932894 motorcycle photo

T³ok produkcji wêgierskiej do cylindra S-60 (58cm3). Po polerce. Mo¿na siê w nim teraz przejrzeæ;):p

×