281
views
0
votes
06/19/07
date added
1984 SIMSON S 51 ELECTRONIC | Picture 937022 motorcycle photo

Wycieczka Simsonem po lasach Babiczki. Co¶ piêknego czyli Simson ¶wiêtego. Piêkno ¿ó³tego koloru zosta³o potwierdzone przez p³eæ piêkn±. Nie jedn± zreszt± :p 19.06.07r.

×